Weblog Letem světem Automatické vkládání zkratek :: Weblog Letem světem

Archiv weblogu Letem světem z let 2002-2003


Automatické vkládání zkratek

Dneska jsem si trošku hrál s weblogem a odladil jsem si kousek kódu, který mi umožňuje snadno vkládat vysvětlení použité zkratky (skrze tag <abbr>). Protože by možná tenhle pomocník zajímal i vás, předkládám vám ho k použití. Je to jen náčrt funkce, ale každý, kdo se skripty někdy dělal, to snadno asimiluje do svého prostředí.

Jenom malé vysvětlení ke kódu. V prvním okně je útržek HTML, který obsahuje formulář s rozbalovacím seznamem zkratek, vkládacím tlačítkem a textovým polem, kam píšeme samotný text.

<form name="formular">
 <select name="zkratka">
  <option value="Berkley Software Development">BSD</option>
  <option value="Cascading Style Sheet" selected="selected">CSS</option>
  <option value="Document Object Model">DOM</option>
 </select>
 <input type="button" value="Vloz" onClick="vlozzkratku(this.form)" />
 <textarea name="obsah">Vlozte text</textarea>
</form>

Druhé okno skrývá malý skriptík, který vloží popis zkratky na konec textu, případně jím obklopí zkratku již napsanou, pokud ji máme vyselektovanou.

function vlozzkratku(cilForm) {
 cilForm.obsah.focus();
 selekce = document.selection.createRange().text; 
 document.selection.createRange().text = '<abbr title="' + cilForm.zkratka.value + '">' + selekce + '</abbr>';
 return; }

Samozřejmě si seznam zkratek můžete doplnit dle sebe, není také od věci návštěvníkovi naznačit, že vysvětlení zkratky existuje. To můžete učinit například podle rady Marka Prokopa. Ještě zdůrazňuji, že Markův článek obsahuje i hack, který opravuje nesprávné chování tagu <abbr> pod MSIE.

23.3.2003 | 23:38 | přidal Lukin

Vaše názory

Nebyl přidán žádný názor k tomuto tématu.

Weblog byl vytvářen publikačním systémem b2. Veškeré texty z archivu mohou jsou volně použitelné.